Chi tiết bài viết

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhiệm vụ năm 2023

16:56, Thứ Tư, 11-1-2023

(Quang Binh Porta) - Ngày Ngày 28/12/2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức họp tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhiệm vụ năm 2023, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện các cơ quan là thành viên và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhiệm vụ năm 2023; ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận:

1. Về tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022:

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các chỉ đạo theo chuyên đề; tập trung xử lý các điểm nóng, vấn đề mới nổi lên, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, trong đó chú trọng vào các nhóm mặt hàng như ma túy, khoáng sản, đường cát, xăng dầu, vật tư y tế…; sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả và kịp thời.

Trong năm 2022, các lực lượng đã phát hiện, xử lý tổng số 1.582 vụ, trong đó số vụ vi phạm bị xử lý hình sự là 32 vụ/43 đối tượng. Với tổng tiền phạt hành chính, tiền bán hàng tịch thu, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế là hơn 65 tỷ đồng. Hoạt động của các lực lượng ngày càng hiệu quả, nhuần nhuyễn, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Mặc dù vậy, tình hình vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả mạo sở hữu trí tuệ; vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực giá, đăng ký kinh doanh … vẫn còn xảy ra; thương mại điện tử qua các website, mạng xã hội ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

2. Về nhiệm vụ năm 2023 và triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023:

2.1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 247/KH-BCĐ ngày 22/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và năm 2023.

2.2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trình Ban Chỉ đạo ký ban hành.

- Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng kế hoạch định kỳ, chuyên đề cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tiến hành kiểm tra, xử lý, đặc biệt là các vấn đề nóng, nổi cộm, đang được dự luận xã hội quan tâm.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đề xuất cụ thể Ban Chỉ đạo để tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt chú trọng lĩnh vực thương mại điện tử.

- Tham mưu thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đôn đốc, tăng cường việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các đơn vị. 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương liên quan biết và thực hiện.

ĐHà

(Nguồn: Thông báo số 59/TB-VPUBND ngày 09/01/2023)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập