Chi tiết bài viết

Chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2023 để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao năm 2024

16:34, Thứ Hai, 1-4-2024

(Quang Binh Portal) - Để chấn chỉnh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023, rút kinh nghiệm và phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân năm 2024 cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 541/UBND-TH yêu cầu các chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50% đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm túc nguyên nhân giải ngân chậm của dự án (nguyên nhân khách quan, chủ quan); chấn chỉnh tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm giải ngân, đặc biệt là đối với những dự án có số vốn đề xuất kéo dài năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh tương đối lớn.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại của năm 2023; khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ lãnh đạo phụ trách từng dự án, xử lý khó khăn vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của dự án; bản phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả giải ngân năm 2024, đồng thời đưa vào kết quả thi đua khen thưởng của cán bộ công chức năm 2024...

Cùng với đó, các chủ đầu tư kịp thời triển khai giảỉ pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập