Chi tiết bài viết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp

15:43, Thứ Sáu, 30-8-2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP

  

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01, Trần Nhật Duật, Đức Ninh, TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3836140/ 0232. 3839022

- Email: vanphong.cdcnn@quangbinh.gov.vn

- Website: ktcnnqb.edu.vn


I. BAN GIÁM HIỆU:

Hiệu trưởng: Ths. Đào Hoài Linh

- Điện thoại: 0232. 3837415

- Email: daohoailinh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: TS. Dương Thanh Ngọc

- Điện thoại: 0232 .3835216

- Email: thanhngoccnn@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Ths. Trương Văn Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3836224

- Email: truongtuan689@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Viết Lâm

- Điện thoại: 0232. 3839368

- Email: nguyenvietlamcnn@gmail.com

 

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0232. 3836140

2. Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0232. 3837417 

3. Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: 0232. 3838319

4. Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: 0232. 6296157

5. Phòng Quản trị - Đời sống

Điện thoại: 0232. 3836147

6. Phòng Công tác - Học sinh sinh viên

Điện thoại: 0232. 6278157

7. Phòng Tuyển sinh – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 0232. 3839020

 

III. KHOA, BAN:

1. Khoa Cơ bản

Điện thoại: 0232. 3839590

2. Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp

Điện thoại: 0232. 3839591

3. Khoa Cơ khí và Xây dựng công trình

Điện thoại: 0232. 3836617

4. Khoa Điện

Điện thoại: 0232. 3839592

5. Khoa Du lịch

Điện thoại: 0912414918

6. Khoa Kinh tế

Điện thoại: 0915057337

7. Ban thực hành lái xe

Điện thoại: 0232. 3838342

 

IV. TRUNG TÂM:

1. Trung tâm Liên kết đào tạo

Điện thoại: 0232 6286157

2. Trung tâm Sát hạch lái xe

Điện thoại: 0232. 3838546

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học      

Điện thoại: 0232. 3836147


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập