Chi tiết bài viết

Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình

10:13, Thứ Năm, 8-7-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Cty Cấp nước QB

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822354

- Email: capnuocqb@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch HĐQT: Lê Anh Dũng

- Điện thoại: 0913383802

- Email: ledungwatdh@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

- Điện thoại: 0912416516

- Email: nguyendung4664@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Văn Ngĩa

- Điện thoại: 0905860088

- Email: nghicnqb@gmail.com

Phó Giám đốc: Trần Văn Tiến

- Điện thoại: 0912249529

- Email: tientran714@gmail.com


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập