Chi tiết bài viết

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh: Thông báo mời thầu

14:53, Thứ Tư, 6-3-2019

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h giờ 00, ngày 07 tháng 3 năm 2019 đến trước 8h 30, ngày 14 tháng 3 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

- TT Kiến Giang – Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3965418 - 0983382135

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h30, ngày 14 tháng 3 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ30, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)