Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới

16:6, Thứ Năm, 25-5-2023

Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới sau khi công bố danh mục dự án và thông báo mời quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã có 01 nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 25 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐCP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm và gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới thêm 15 ngày, cụ thể:

- Thời gian bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 23/5/2023;

- Thời gian hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 07/6/2023.

Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Số điện thoại: 0232 3821 869

- Số fax: 0232. 3821520

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số (nếu chưa có) và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia với Mã dự án: PR2300001985-00).

Kính mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập