Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời quan tâm Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới

11:14, Thứ Ba, 5-1-2021

Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới (Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới Complex). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới (Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới Complex) với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở liền kề thấp tầng và nhà chung cư cao tầng kết hợp các chức năng hỗn hợp. Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Quy mô đầu tư: Quy mô diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 58.150 m2 (chi tiết theo Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 kèm theo Thông báo này).

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng: 775 tỷ đồng (bảy trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ước tính): 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: Từ năm 2021 đến hết năm 2024

Trong đó:

+ Quý II năm 2021: Kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư

+ Quý III năm 2021: Ra Quyết định đầu tư

+ Quý IV năm 2021: Hoàn thành công tác bồi thường GPMB, Quyết định giao đất và chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng.

+ Quý IV năm 2024: Nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Nam Lý thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

6. Diện tích khu đất: Khoảng 58.150 m2

7. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo các chức năng sử dụng đất đã được phê duyệt trong đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 16h ngày 30/01/2021.

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Đường 23/8, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Sổ điện thoại: 0232 3821 869

- Sổ fax: 0232. 3821520

- Các thông tin khác về dự án: Có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo Thông báo này.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

>>> Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết Dự án.

GIÁM ĐỐC
Phan Phong Phú

 

 

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập