Sở Khoa học và Công nghệ: Thông báo mời chào hàng

10:7, Thứ Năm, 26-11-2020

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm tài sản để tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất phục vụ công tác của Sở, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản để tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất phục vụ công tác của Sở

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá

4. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8h giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2020 đến trước 8h 30, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

5. Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Địa chỉ: 17A Quang Trung – Đồng Hới – Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3822153; Fax: 0232.3822808

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm nộp báo giá: 8h 30, ngày 04 tháng 12 năm 2020

8. Thời điểm mở báo giá: 9 giờ 30, ngày 04 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lý

Các tin khác