Chi tiết bài viết

Trường THPT Quang Trung: Thông báo mời chào hàng 

11:38, Thứ Tư, 27-3-2019

Trường THPT Quang Trung thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08h00, ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến trước 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Quang Trung

- Địa chỉ: Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3596502 - 0935534745

6. Bảo đảm dự thầu: Không.

7. Thời điểm đóng thầu: 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

8. Thời điểm mở thầu: 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Hiệu trưởng: Trần Ngọc Vĩ

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)