Trường THPT Lệ Thủy: Thông báo mời thầu

8:47, Thứ Ba, 12-3-2019

Trường THPT Lệ Thủy thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h giờ 00, ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến trước 8h 30, ngày 15 tháng 3 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Lệ Thủy.

- TT Kiến Giang – Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3882628 - 0941372377

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h30, ngày 15 tháng 3 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ30, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Hiệu trưởng: Hà Văn Trung

Các tin khác