Trường THPT Ngô Quyền: Thông báo mời chào hàng 

18:38, Thứ Tư, 27-3-2019

Trường THPT Ngô Quyền thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08h00, ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến trước 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Ngô Quyền

- Địa chỉ: TK 2 - TT Hoàn Lão – Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0912335966

6. Bảo đảm dự thầu: Không.

7. Thời điểm đóng thầu: 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

8. Thời điểm mở thầu: 08h30, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thái

 

Các tin khác