Chi tiết bài viết

Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh: Thông báo mời thầu

8:46, Thứ Hai, 2-12-2019

Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị.

- Loại gói thầu:

Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bàn ghế, máy móc thiết bị

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày;

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo trụ sở UBND xã Lương Ninh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Xã và các nguồn khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 30, ngày 29 tháng 11 năm 2019 đến trước 8 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: UBND xã Lương Ninh.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VND, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

CHỦ TỊCH
Lê Thế Triển

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập