Chi tiết bài viết

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình: Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La

17:7, Thứ Ba, 12-7-2022

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư sau đây:

1. Thông tin về dự án:

1.1. Tên dự án: Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La.

1.2. Địa điểm thực hiện: Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1.3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu bến cảng tổng hợp phục vụ cho Khu kinh tế Hòn La, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết hợp tiếp chuyển hàng cho CHDCND Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng. Container và tiếp nhận tàu khách quốc tế.

1.4. Quy mô dự án: Gồm 04 bến cập tàu: Giai đoạn 1: 02 bến (trong đó: 01 bến cho tàu trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến cho tàu có trọng tải đến 100.000DWT); giai đoạn 2: 02 bến (trong đó: 01 bến cho tàu trọng tải đến 70.000DWT và 01 bến cho tàu trọng tải đến 100.000DWT). Khu nước trước cảng gồm: Vũng đậu tàu và khu quay trở, khu bãi; các kho bãi chứa hàng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đủ khả năng tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng, container, tàu khách quốc tế.

1.5. Diện tích sử dụng: Khoảng 38,82 ha (trong đó: Đất xây dựng công trình khoảng 25,01 ha, khu mặt nước biển neo đậu khoảng 13,81 ha).

1.6. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.112 tỷ đồng.

1.7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

1.8. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1: Khởi công quý I/2023, hoàn thành quý IV/2024.

+ Giai đoạn 2: Khởi công quý I/2025; hoàn thành quý IV/2026.

2. Yêu cầu về năng lực nhà đầu tư:

2.1. Năng lực tài chính: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và có khả năng huy động 100% vốn (vốn tự có và vốn huy động khác) để thực hiện án theo tiến độ và phân kỳ đầu tư. Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh.

2.2. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án, trong đó đã (hoặc đang) thực hiện ít nhất 01 dự án cảng biển loại II (theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải),có bến quốc tế cho tàu đến 70.000DWT, với tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án là 2.000 tỷ đồng.

(Kèm tài liệu chứng minh năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm).

3. Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư:

Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: Trước 16:00 ngày 26/7/2022.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Tên cơ quan: Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình (tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình).

Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 09- Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi thông tin cần biết, nhà đầu tư liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình, địa chỉ: Số 117, Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại: 0232. 3828513.

TRƯỞNG BAN

Phan Văn Thường

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập