Chi tiết bài viết

UBND thị xã Ba Đồn: Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Cụm công nghiệp Quảng Long tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

17:7, Thứ Hai, 5-6-2023

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ về UBND thị xã Ba Đồn (qua Phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn), địa chỉ số 84, đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trong thời gian 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày phát hành thông báo này.

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương về quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

UBND thị xã Ba Đồn thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Quảng Long tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án thành lập Cụm công nghiệp Quảng Long

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Quảng Long.

- Diện tích: Khoảng 50ha.

- Địa điểm: Tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp đường huyện Quảng Trạch 36m.

+ Phía Nam tiếp giáp khu vực dân cư.

+ Phía Tây tiếp giáp với đường điện 220KV và đất cây xanh cách ly.

+ Phía Đông tiếp giáp đất huyện Quảng Trạch.

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu (theo phân ngành Kinh tế quốc dân: Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018): Sản xuất, chế biến thực phẩm (trừ chế biến tinh bột sắn); sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ (ưu tiên các ngành sản xuất sản phẩm gỗ MDF, gỗ công nghiệp, gỗ không nấu tẩm); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất thiết bị điện, điện tử, viễn thông; sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại khác (gốm sứ, thủy tinh; sản xuất vật liệu xây dựng trừ xi măng); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (sản xuất mỹ phẩm); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ platic (từ hạt nhựa) và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật (không thu hút các ngành sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường không khuyến khích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình).

2. Thành phần hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp:

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, bao gồm:

- Đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp (Theo Mẫu số 2.2, Phụ lục II Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp (Theo Mẫu số 2.3, Phụ lục II Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư .

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

- Hồ sơ được lập thành 08 bộ (Trong đó ít nhất có 02 bộ hồ sơ gốc để gửi Sở Công Thương tỉnh để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ về UBND thị xã Ba Đồn (qua Phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn), địa chỉ số 84, đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trong thời gian 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày phát hành thông báo này.

UBND thị xã Ba Đồn thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quảng Long, tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với những nội dung cụ thể như trên.

UBND thị xã Ba Đồn

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập