Công văn về việc triển khai thực hiện Bài phát biểu của Tổng Bí thư về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

15:11, Thứ Tư, 25-3-2009

Kính gửi: Các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối xin gửi đến các đồng chí Bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị Sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 14 tháng 02 năm 2009.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, Ban Tuyên giáo đề nghị các đảng uỷ, chị bộ trực thuộc nghiên cứu, phổ biến trong kỳ sinh hoạt chị bộ tháng 3 năm 2009 và triển khai thực hiện.

 

TRƯỞNG BAN 
(Đả ký)     


Văn Hoài Linh

 Tải bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Các tin khác