Huyện Tuyên Hóa tổng sản lượng lương thực thực hiện 16.454 tấn, đạt 121,2%

15:3, Thứ Năm, 7-7-2022

(Quang Binh Portal) - Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, giá cả một số mặt hàng tăng cao đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; song, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và Nhân dân nên huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả khá tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đạt cao. Tổng sản lượng lương thực thực hiện 16.454 tấn, đạt 121,2%; đàn gia súc 45.736 con, đạt 89,7% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng mới 540 ha rừng, khai thác 570 ha rừng trồng, sản lượng gỗ đạt 40.000 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 230,27 tỷ đồng, tăng 18,39% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn 62,1 tỷ đồng, đạt 76% dự toán tỉnh giao, đạt 72,6% dự toán huyện giao, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, toàn huyện có 307 tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, bình quân đạt 17,05 tiêu chí/xã đang tập trung chỉ đạo xã Cao Quảng rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Tính từ tháng 5/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 62,01%, trong đó vốn đầu tư công ngân sách huyện đạt 55,9%.  

PV ĐHà

Các tin khác