Quảng Ninh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

11:29, Thứ Tư, 13-7-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 12/7/2022, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002 - 2022. 

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình chính sách tín dụng ở địa phương, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện cho vay tổng số 13 chương trình tín dụng, giải ngân trên 1.444 tỷ đồng cho 75.525 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ…, bình quân mỗi hộ vạy trên 52 triệu đồng. Nhìn chung, các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và trả lãi, nợ đúng kỳ hạn với tổng số nợ thu hồi hơn 1.058 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2022, tổng dự nợ các chương trình đạt 406.639 triệu đồng với 7.720 hộ đang vay.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng ngàn hộ nghèo vượt quan khó khăn, vươn lên thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng được 998 ngôi nhà ổn định đời sống; 10.546 lượt học sinh, sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn phục vụ quá trình học tập… Nguồn vốn tín dụng chính sách được ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục - đào tạo, chú trọng đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc Vân Kiều, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…, góp phần ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đảm bảo thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chương trình chính sách tín dụng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ.

CTV Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

Các tin khác