Chi tiết bài viết

Kiểm tra, ngăn chặn tình hình khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện Quảng Ninh

17:1, Thứ Tư, 4-1-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh tại Công văn số 01/UBND-TNMT ngày 03/01/2023.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn huyện có xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực ven sông vào ban đêm làm thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân làm nghề chài lưới trên sông. Để xử lý việc khai thác cát, sỏi trái phép nhằm đảm bảo ổn định tình hình ở địa phương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các công văn chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tăng cường công tác phối hợp giữa các xã, thị trấn có khu vực chung trên sông trong quản lý khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép. 

Công an huyện tham mưu kiện toàn đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn huyện để tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác, mua, bán, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Các phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn để đảm bảo điều kiện tuần tra, đấu tranh, xử lý thường xuyên tình trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép; tổng hợp kết quả tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)