Chi tiết bài viết

Duyệt Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

11:19, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 14/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị duyệt các nội dung, chương trình Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy.

Đến ngày 26/01/2024, 16/16 xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh để xây dựng dự thảo văn kiện, các Đề án nhân sự Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng Đại hội. Cùng với đó, Báo cáo chính trị đã tiếp thu ý kiến góp ý từ Đại hội Mặt trận cơ sở, ủy viên Ủy ban Mặt trận thị xã và Tổ chỉ đạo Đại hội để chỉnh sửa, hoàn thiện…

Về Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 65 vị, bằng nhiệm kỳ trước. Các nội dung, tiêu chí, cơ cấu thành phần của Đề án nhân sự đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã Ba Đồn khóa XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra trong 02 buổi, buổi chiều ngày 11/6/2024 và buổi sáng ngày 12/6/2024. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 350 đại biểu, trong đó có 180 đại biểu chính thức, 60 đại biểu đương nhiên.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào nội dung chương trình Đại hội, văn kiện dự kiến trình tại Đại hội gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự và nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã. Đồng chí yêu cầu Mặt trận thị xã Ba Đồn tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo trình tại Đại hội đảm bảo phù hợp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội; chuẩn bị điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy ghi nhận ý kiến của các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội từ rất sớm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; đồng thời lưu ý Ủy ban MTTQVN thị xã cần triển khai tốt công tác chuẩn bị nội dung, các văn kiện Đại hội, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Để Đại hội MTTQVN thị xã Ba Đồn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân, Bí thư Thị ủy yêu cầu Mặt trận thị xã tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh  báo cáo trình tại Đại hội và chương trình Đại hội đảm bảo phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội về hoạt động của Mặt trận trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa khí thế Đại hội đến gần với Nhân dân; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

CTV Lệ Hằng (Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập