Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện 35 mô hình phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia

16:35, Thứ Sáu, 10-11-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 179/KH-TCTTKĐA về việc triển khai thực hiện các mô hình đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể 35 mô hình triển khai các dịch vụ công (DVC) thiết yếu; xây dựng tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy; lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số; triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VneID; khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế sử dụng Thẻ Căn cước công dân (CCCD) và VneID; khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế sử dụng xác thực sinh trắc, cây máy tự động tiếp đón; triển khai sử dụng CCCD gắn chip, VNeID thay cho các loại giấy tờ tại các điểm công chứng, chứng thực; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà khách, nhà công vụ và các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám, chữa bệnh; triển khai cho vay tín chấp đối tượng chính sách trên cơ sở xác thực thông tin đối tượng vay qua Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số; đảm bảo điều kiện công dân số; triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID…

Các cơ quan được phân công chủ trì triển khai mô hình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cụ thể về kết quả, tiến độ thực hiện mô hình trước ngày 15 hàng tháng, đồng thời thường xuyên cập nhật tiến độ, phản ánh vướng mắc để theo dõi, hỗ trợ triển khai tốt mô hình nhằm phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập