Chi tiết bài viết

Chuyển đổi số ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

15:43, Thứ Sáu, 10-11-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 10/11/2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay”.

TS. Lê Anh Nhật, Trường Đại học Tân Trào báo cáo khoa học về: Tương tác xã hội trong đào tạo trực tuyến

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo khoa học tập trung vào những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp như: Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh du lịch tại tỉnh Quảng Bình; tương tác xã hội trong đào tạo trực tuyến; tiếp cận thành công hệ sinh thái giáo dục; phát triển chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non theo tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy của giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát triển năng lực nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm toán bằng phương pháp sử dụng video; nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý dữ liệu minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục; một số giải pháp chuyển đổi số cho thư viện các trường đại học địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá chất lượng chương trình đại học tại Trường Đại học Quảng Bình.

Các đại biểu tham dự hội thảo 

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chia sẻ, thảo luận, làm rõ hơn về cách thức, phương pháp, nội dung của việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để các trường học nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn công tác. 

Toàn cảnh hội thảo

Việc tổ chức hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, giảng viên, sinh viên về chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới; tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho công cuộc phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác triển khai chuyển đổi số trong giáo dục.

Một số hình ảnh tại hội thảo: 

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập