Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

17:51, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3755/VPUBND-NCVX ngày 22/9/2022 về thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19 trực tuyến với các địa phương; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai tiêm vắc xin COVID-19 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành. 

PV:NQ

Các tin khác