Chi tiết bài viết

Triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm

17:12, Thứ Hai, 16-1-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 67/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Các sở, ngành và địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)