Chi tiết bài viết

Bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024

11:5, Thứ Tư, 13-9-2023

(Quang Binh Portal) - Để bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024, ngày 12/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1794/UBND-NCVX yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện nội dung tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả số giáo viên trong chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao theo đúng quy định của pháp luật của UBND tỉnh, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học, đặc biệt là số giáo viên được bổ sung năm học 2022 - 2023.

Trường hợp thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên thì Sở GD-ĐT, UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan nghiên cứu thực hiện một số giải pháp, đó là: Tiếp tục hợp đồng thỉnh giảng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục năm 2005 đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020; nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách để thu hút sinh viên sư phạm ra trường trở về địa phương giảng dạy; thu hút sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo viên, ngoài những chính sách được quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT, UBND các địa phương cũng chủ động rà soát số giáo viên được đào tạo ra trường chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt hàng đối với cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019; nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Giáo dục để có phương án đào tạo nhà giáo, bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030.

Trường hợp số biên chế giáo viên được giao (bao gồm số hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) trong các trường mầm non, phổ thông công lập chưa đủ theo định mức quy định, để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, Sở GD-ĐT, UBND các địa phương rà soát, căn cứ quy mô lớp, học sinh để xây dựng kế hoạch hợp đồng lao động năm học 2023 - 2024 gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập