Chi tiết bài viết

Triển khai kết luận hội nghị của Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc

14:22, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2360/UBND-KT.

Theo đó, để nâng cao hoạt động đổi mới của khu vực doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và DNNN trên địa bàn tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh của DNNN; định kỳ hàng quý tham mưu gặp mặt, đối thoại, làm việc với DNNN nhằm lắng nghe, có biện pháp xử lý, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; tham mưu việc sắp xếp, thoái vốn doanh nghiệp có kế hoạch thoái vốn Nhà nước đảm bảo lộ trình quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới đã được phê duyệt theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Mặt khác, các sở, ngành liên quan tích cực tham mưu về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động động, người quản lý; chế độ, chính sách đối với người lao động, người lao động dôi dư của DNNN trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu khoa học đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn rà soát tình hình nợ tín dụng ngắn hạn và dài hạn của DNNN, báo cáo, đề xuất phương án xử lý khoản nợ xấu, nợ quá hạn của các DNNN trên địa bàn tỉnh; các tổ chức tín dụng triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ DNNN nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. 

Các doanh nghiệp Nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án tái cơ cấu DNNN; thực hiện việc sắp xếp, thoái vốn DNNN đảm bảo lộ trình quy định; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp để xem xét, xử lý…

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập