Chi tiết bài viết

BQL Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

10:12, Thứ Sáu, 31-5-2019

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 34 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 6268768/ 0232. 3840734

- Email: bqldavsmt@donghoipmu.org.vn

- Website: donghoipmu.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Lê Thanh Tịnh

- Điện thoại: 0912149525

- Email: tinhub2007@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc: Đoàn Thanh Sơn

- Điện thoại: 0919056868

- Email: sondamtdonghoi78@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3868588

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

- Điện thoại: 0906567559

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 6268768


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập