Chi tiết bài viết

Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2015-2019

14:13, Thứ Ba, 3-3-2015

GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

TT

Tên đơn vị hành chính

Loại đô thị

Đoạn đường

Giá đất

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

 

Thị trấn Đồng Lê

V

 

 

 

 

 

1

Tuyến dọc QL 12A

V

Đoạn từ Cây Xoài

Đến Cầu Vượt

1.780

980

420

190

2

Đường nội thị (theo đường Xuyên Á)

V

Cầu Vượt

Ngã 3 nhà ông Hồng

1.780

980

420

190

3

Đường nội thị

V

Tuyến phía Bắc chợ Đồng Lê

1.780

980

420

190

4

Đường nội thị

V

Nhà Văn hóa

Giáp đường Quốc lộ 12A

1.780

980

420

190

5

Tuyến dọc QL 12A

V

Cầu Vượt

Ga Đồng Lê

1.030

450

210

120

6

Tuyến dọc QL 12A

V

Từ địa giới xã Sơn Hóa

Cầu Cây Xoài

1.030

450

210

120

7

Tuyến dọc QL 12A

V

Cầu Vượt

Hết địa bàn thị trấn Đồng Lê

1.030

450

210

120

8

Đường nội thị

V

Ngã ba Trạm điện

Nhà Văn hóa

1.030

450

210

120

9

Đường nội thị

V

Ngã ba Nhà Văn hóa

Nhà ông Hiền

1.030

450

210

120

10

Đường nội thị

V

Quốc lộ 12A

Trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê

1.030

450

210

120

11

Đường nội thị

V

Tuyến từ chợ Đồng Lê

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1.030

450

210

120

12

Đường nội thị

V

Quốc lộ 12A

Trường PTTH

1.030

450

210

120

13

Đường nội thị

V

Lâm trường cũ

Cổng Huyện ủy

1.030

450

210

120

14

Đường nội thị

V

Ngã 3 nhà anh Đức

Hết Khu tái định cư

1.030

450

210

120

15

Đường nội thị

V

Nhà ông Hồng

Ranh giới xã Thuận Hóa

510

210

90

60

16

Đường nội thị

V

Hồ Công viên giáp với đường chợ Đồng Lê đi Phòng TC - KH huyện

510

210

90

60

17

Đường nội thị

V

Nhà ông Hiền

Ranh giới xã Lê Hóa

510

210

90

60

18

Đường nội thị

V

Ngã tư Thi hành án cũ

Cầu Trọt Môn

510

210

90

60

19

Đường nội thị

V

Cầu Vượt

Trạm Thú y

510

210

90

60

20

Đường nội thị

V

Quốc lộ 12A

Cổng Bệnh viện

510

210

90

60

21

Đường nội thị

V

Nhà bà Bình (Tiểu khu Lưu Thuận)

Giáp ranh giới xã Sơn Hóa

510

210

90

60

22

Đường nội thị

V

Hết khu tái định cư

Giáp ranh giới xã Lê Hóa

510

210

90

60

23

Đường nội thị

V

Các đường ngang nối Quốc lộ 12A

Đường 22,5 m phía Tây Nam TT

510

210

90

60

24

Đường nội thị

V

Ngã ba nhà ông Cương

Cầu Trọt Môn

510

210

90

60

25

Đường nội thị

V

Khu vực UB Mặt trận cũ

510

210

90

60

26

Đường nội thị (qua cầu Kịn)

V

Ngã tư Thi hành án cũ

Đường 22,5 m phía Tây Nam TT

510

210

90

60

27

Đường nội thị (Khu nội trú Trường THPT)

V

Đường nội thị Huyện ủy đi Lâm Trường cũ (ngã 4 Nhà VH Tiểu khu Đồng Văn)

Giáp đường nội thị Nhà Văn hóa trung tâm đi trạm điện

510

210

90

60

28

Đường nội thị

V

Đường nội thị còn lại chưa được đỗ nhựa hoặc bê tông

200

105

70

50

29

Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định

V

 

 

 

 

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập