Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Km7+500 đường Tỉnh lộ 10, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

20:7, Thứ Bảy, 17-9-2022

>>> Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

>>> Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Các tin khác