Chi tiết bài viết

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt về công tác phòng cháy, chữa cháy

16:15, Thứ Năm, 14-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1816/UBND-NCVX về việc thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ; đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay. 

Các sở, ban, ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình về công tác PCCC và CNCH, để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH và để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mặt khác, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở khi xảy ra cháy có khả năng sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó đặc biệt lưu ý kiểm tra đối với loại hình khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê để ở, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh…; kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện nghiêm công tác thường trực đảm bảo sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả, đặc biệt là vào ban đêm; xây dựng phương án chữa cháy, CNCH có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị và phối hợp với các cơ sở, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố cao để tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH nhằm nâng cao tính chủ động và kỹ năng chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác an toàn PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở chuyển đổi công năng từ nhà ở sang sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà trọ có mật độ người ở cao để kịp thời phát hiện, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC và CNCH thì phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tiếp tục hướng dẫn, vận động, đề nghị các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, phá dỡ lồng sắt, “chuồng cọp”, lắp đặt thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy, thoát nạn và chuẩn bị phương án xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các địa phương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, chưa được cấp phép xây dựng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập