Chi tiết bài viết

Triển khai Dự án “Dòng công việc về công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục và đầu tư nông nghiệp” trên địa bàn tỉnh

17:7, Thứ Hai, 20-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2389/UBND-NCVX về việc đồng ý triển khai Dự án “Dòng công việc về công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục và đầu tư nông nghiệp” do Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ tài trợ thông qua Tổ chức Land Equity International quản lý trên địa bàn tỉnh. Đây là Dự án có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Dự án có mục tiêu là tăng cường quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và hộ dân sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ trong việc tiếp cận, quản lý và sử dụng đất, rừng thông qua việc đóng góp vào quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và khung pháp lý liên quan khác đến đất đai, nâng cao năng lực, nhận thức về pháp luật, cũng như quan hệ hợp tác giữa các nhóm dễ bị tổn thương, chính quyền Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân. 

UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao (chủ dự án) phối hợp với Tổ chức Land Equity International (Úc); Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về phê duyệt, tiếp nhận viện trợ tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Đối với các đoàn có người nước ngoài đến triển khai, kiểm tra, giám sát đánh giá Dự án phải có chương trình, kế hoạch chi tiết cụ thể gửi các đơn vị chức năng đồng ý trước khi thực hiện.

Được biết, Dự án có kinh phí tài trợ là 417.597,63 USD (vốn viện trợ không hoàn lại 415.795,91 USD và vốn Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao đối ứng 1.801,72 USD). Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng kể từ khi được phê duyệt. Dự án sẽ được triển khai trên địa bàn Hà Nội và Quảng Bình.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập