Chi tiết bài viết

Huyện Lệ Thủy: Phấn đấu sản lượng lương thực đạt 93.000 - 94.000 tấn trong vụ mùa sản xuất năm 2024

16:44, Thứ Sáu, 20-10-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu huyện Lệ Thủy đặt ra trong vụ mùa sản xuất năm 2024. 

Ngoài ra, huyện cũng đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,0 - 5,5%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 24.560 tấn; trồng rừng tập trung đạt trên 2.300 ha; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ hải sản đạt 12.310 tấn; có trên 1.900 ha đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn đạt trên 99%...

Để đạt được mục tiêu đó, trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024, huyện Lệ Thủy đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đó là: Tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản; chuyển đổi đất trồng lúa, đất vùng gò đồi kém hiệu quả sang các mô hình khác cho thu nhập cao hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để nâng cao giá trị; triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP các sản phẩm chủ lực của các xã, thị trấn tiến tới truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025…

Được biết, trong năm 2023, dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.467,45 tỷ đồng, bằng 105,23% so với năm 2022; tổng sản lượng lương thực đạt 93.373,47 tấn, bằng 105,45% so với cùng kỳ; thịt hơi xuất chuồng đạt 23.690, bằng 103,73% so với năm 2022; tỷ trọng giá trị chăn nuôi chiếm 59,96% trong nội bộ ngành Nông nghiệp; trồng rừng tập trung đạt 2.300 ha; che phủ rừng đạt trên 64,38%; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 12.025 tấn, bằng 102,44% so với năm 2022…

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập