Chi tiết bài viết

Thu hồi số kinh phí thừa đồng thời cấp bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội của các huyện, thành phố, thị xã năm 2022

15:34, Thứ Sáu, 15-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc thu hồi số kinh phí thừa đồng thời cấp bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội của các huyện, thành phố, thị xã năm 2022.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thu hồi số kinh phí còn thừa tại các huyện, thị xã với số tiền là 29.696 triệu đồng gồm các huyện: Minh Hóa 2.453 triệu đồng; Tuyên Hóa 4.255 triệu đồng; thị xã Ba Đồn 2.392 triệu đồng; Quảng Trạch 13.181 triệu đồng; thành phố Đồng Hới 4.841 triệu đồng; Quảng Ninh 2.574 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh quyết định đồng thời cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các huyện, thành phố 18.627 triệu đồng, đó là: Bố Trạch 7.821 triệu đồng và Lệ Thủy 10.806 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn trả ngân sách cấp tỉnh theo đúng chế độ quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định của Nhà nước.

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập