Chi tiết bài viết

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

10:27, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung Công văn số 1050/UBND-KT ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình thanh, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán trước cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước và cơ quan giám sát thuộc Quốc hội, Chính phủ; thực hiện rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu để báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn theo quy định. 

Các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán; chủ động phối hợp với nhà thầu thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán…

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; tổng hợp nhu cầu bố trí vốn của dự án cấp tỉnh quản lý đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của chủ đầu tư để tham mưu cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn theo quy định. 

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn để bố trí cho các dự án thuộc phân cấp quản lý đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, xử lý dứt điểm không để xảy ra tình trạng nợ đọng vốn.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập