Chi tiết bài viết

Vốn vay theo Nghị định 28 giúp đồng bào dân tộc ở Tuyên Hóa phát triển kinh tế

15:43, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tuyên Hóa đã tích cực triển khai Chương trình Chính sách tín dụng chuyển đổi nghề theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ (Nghị định 28). Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này đã và đang hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Trước đây, gia đình anh Hồ Xuân ở bản Cà Xen, xã Thanh Hóa trồng 02 ha cây keo. Sau một thời gian chăm sóc, vườn cây của gia đình anh bán được 40 triệu đồng. Phấn khởi với nguồn thu nhập từ thu hoạch vườn cây, gia đình anh tiếp tục tập trung trồng lại lứa keo mới. Đến nay, vườn cây đã được 04 năm và hiện đang phát triển tốt. Năm 2022, được NHCSXH huyện, chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương cho đồng bào dân tộc vay vốn để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ, anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng để mua 02 con trâu về nuôi nhằm phục vụ cày kéo trong sản xuất nông nghiệp. Hiện, trâu đang sinh trưởng tốt, trong đó 01 con trâu nái đã sinh sản lứa đầu tiên. Anh cho biết: “Năm 2022, được NHCSXH cho vay 50 triệu để chuyển đổi rừng sang nuôi trâu, tôi mua 02 con trâu, giờ nó đã đẻ được 01 con nghé, giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Lâm Hóa là xã miền núi khó khăn của huyện Tuyên Hóa, có gần 50% đồng bào dân tộc Chứt. Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể rà soát, thẩm định đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, kịp thời giải ngân cho vay. Qua rà soát, đã có 158 đối tượng đủ điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay để chuyển đổi nghề, ngân hàng đã giải ngân cho vay 13 đối tượng. 

Ông Nguyễn Ngọc Thìn ở thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa là hộ trồng rừng lâu năm ở địa phương. Gia đình ông hiện có 08 ha rừng trồng cây keo và cây bản địa. Tháng 7/2023, ông được NHCSXH huyện tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng, gia đình ông đã xây dựng mô hình VAC với quy mô 02 ha gồm bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, mít Thái, nuôi cá và chăn nuôi trâu bò. Ông chia sẻ thêm: “Trước đây, tôi phát triển trồng rừng. Sau khi được NHCSXH cho vay 100 triệu để làm ao vườn, chăn nuôi, thực hiện mô hình VAC và đến nay đã cho thu hoạch, bắt đầu phát huy có hiệu quả”.

Đồng chí Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Hóa cho biết: Thực hiện chính sách chuyển đổi nghề cho bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn. Vừa qua, xã đã lập danh sách được 13 trường hợp, giải ngân cho vay số tiền 1.150 triệu đồng. Qua khảo sát, kiểm tra, các hộ đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát để làm hồ sơ đề xuất thêm các hộ còn lại đề nghị NHCSXH tiếp tục giải ngân hỗ trợ bà con trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 đang triển khai giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang triển khai chương trình cho vay chuyển đổi nghề. Trong thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuyên Hóa đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan và bám sát chỉ đạo của các cấp để thực hiện. Sau khi có quyết định của UBND huyện, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung tuyên truyền, rà soát và bình xét cho vay đến các đối tượng thụ hưởng, đến nay đã thực hiện giải ngân cho 21 đối tượng thụ hưởng để chuyển đổi nghề với số tiền 1.650 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2023.

Ông Phan Hùng Cường, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Tuyên Hóa cho biết: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28, thời gian tới, NHCSXH huyện Tuyên Hóa tiếp tục phối hợp với cơ quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn giám sát việc sử dụng vốn vay, rà soát chuẩn bị danh sách hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn cho những năm tiếp theo. Về quy trình, thủ tục cho vay, chúng tôi phối hợp với những tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, bản hỗ trợ hội viên thông qua việc bình xét những hộ có đủ điều kiện, đồng thời tư vấn cho từng hộ chọn lĩnh vự đầu tư phù hợp tình hình thực tế tại gia đình cũng như địa phương.

Sau 01 năm triển khai Nghị định 28 cho thấy đây là chủ trương giàu tính nhân văn. Từ nguồn vốn vay đã tạo cơ hội cho bà con dân tộc thiểu số ở Tuyên Hóa phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

CTV Thương Huyền (Trung tâm VHTT&TT huyện Tuyên Hóa)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập