Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2430/UBND-NCVX
Ngày ký 23/11/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai Nghị Quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1