Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1037/UBND-KT 06/06/2024

Công văn về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

2 1017/UBND-NCVX 04/06/2024

Công văn về việc điều chỉnh Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 17/4/2024

3 946/UBND-KT 27/05/2024

Công văn về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

4 908/UBND-TH 21/05/2024

Công văn Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

5 912/UBND-TH 21/05/2024

Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

6 889/UBND-NCVX 17/05/2024

Công văn V/v triển khai Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

7 898/UBND-KT 17/05/2024

Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

8 895/UBND-KT 17/05/2024

Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

9 879/UBND-NCVX 16/05/2024

Công văn V/v chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

10 862/UBND-KSTT 14/05/2024

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2024/NĐ-CP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »