Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2023/VPUBND-HCTC 23/05/2023

Công văn về việc tăng cường tiết kiệm điện

2 979/UBND-KT 22/05/2023

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

3 1982/VPUBND-TH 19/05/2023

Công văn về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023

4 962/UBND-NCVX 19/05/2023

Công văn về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách

5 944/UBND-KT 17/05/2023

Công văn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô năm 2023

6 938/UBND-NCVX 17/05/2023

Công văn về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

7 905/UBND-NCVX 12/05/2023

Công văn về việc tăng cường quản lý hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh

8 840/UBND-TH 08/05/2023

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023

9 846/UBND-KT 08/05/2023

Công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại

10 822/UBND-NCVX 05/05/2023

Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »