Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 744/UBND-NCVX 26/04/2024

Công văn về việc triển khai Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ

2 703/UBND-NCVX 19/04/2024

V/v triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 5/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

3 530/UBND-NCVX 29/03/2024

Công văn về việc triển khai Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

4 509/UBND-NCVX 25/03/2024

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

5 1159/VPUBND-KT 18/03/2024

Quyết định về việc đính chính tên đơn vị trích đo, chỉnh lý địa chính các khu đất

6 419/UBND-NCVX 12/03/2024

Công văn về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

7 420/UBND-KT 12/03/2024

Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

8 399/UBND-KT 08/03/2024

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

9 276/UBND-NCVX 15/02/2024

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

10 221/UBND-NCVX 02/02/2024

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 trên địa bàn tỉnh

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »