Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2112/UBND-KT 18/10/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng thông thường

2 2094/UBND-KT 13/10/2023

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 4392/VPUBND-KT 13/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

4 2081/UBND-NCVX 13/10/2023

Công văn về việc tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp

5 2064/UBND-KSTT 12/10/2023

Công văn về việc rà soát, xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo ĐA06

6 156/CV-BCH 10/10/2023

Công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

7 2032/UBND-KT 06/10/2023

Công văn về việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

8 4200/VPUBND-HCTC 02/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

9 1936/UBND-KT 27/09/2023

Công văn về việc tăng cường ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh

10 1896/UBND-TH 25/09/2023

Công văn về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »