Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1621/UBND-NCVX 14/08/2023

Công văn về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh

2 3379/VPUBND-HCTC 11/08/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ

3 1610/KH-UBND 11/08/2023

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 1453/UBND-NCVX 11/08/2023

Công văn về việc Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh

5 1592/UBND-KT 09/08/2023

Công văn về việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào địa bàn tỉnh

6 1505/UBND-KSTTHC 28/07/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

7 1488/UBND-KSTTHC 26/07/2023

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

8 1453/UBND-NCVX 24/07/2023

Công văn về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh

9 1450/UBND-NCVX 21/07/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Trung ương

10 1434/UBND-NCVX 19/07/2023

Công văn về việc Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »