Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1736/UBND-NCVX 31/08/2023

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

2 1745/UBND-NCVX 31/08/2023

Công văn về việc bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh

3 1709/UBND-NCVX 25/08/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề của Đấu giá viên và Tổ chức đấu giá tài sản

4 1678/UBND-XDCB 22/08/2023

Công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

5 1659/UBND-KSTT 18/08/2023

Công văn về việc cung cấp danh sách và rà soát quy trình điện tử có thời hạn giải quyết sai lệch so với quyết định công bố TTHC của Bộ chuyên ngành

6 1663/UBND-NCVX 18/08/2023

Công văn về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

7 1645/UBND-KT 17/08/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/07/2023 của Chính phủ

8 1646/UBND-KT 17/08/2023

Công văn về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét

9 134/BCĐ 17/08/2023

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBANHK ngày 04/3/2016 của UBANHKDD quốc gia

10 1631/UBND-KT 16/08/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »