Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2368/UBND-NCVX 17/11/2023

Công văn về việc tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững di sản.

2 2280/UBND-TH 08/11/2023

Công văn về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3 2259/UBND-TH 06/11/2023

Công văn về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

4 2247/UBND-NCVX 03/11/2023

Công văn về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024

5 2211/UBND-NCVX 31/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

6 2200/UBND-KSTT 30/10/2023

Công văn về việc triển khai mở rộng ứng dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý hiện trường trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Bình

7 173/CV-BCĐ 30/10/2023

Công văn về việc chủ động ứng phó mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển

8 2193/UBND-NCVX 27/10/2023

Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

9 2127/UBND-KT 20/10/2023

Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 2111/UBND-KSTT 18/10/2023

Công văn về việc kết quả hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »