Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2127/UBND-KT 20/10/2023

Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 2111/UBND-KSTT 18/10/2023

Công văn về việc kết quả hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 2112/UBND-KT 18/10/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng thông thường

4 2094/UBND-KT 13/10/2023

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 4392/VPUBND-KT 13/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

6 2081/UBND-NCVX 13/10/2023

Công văn về việc tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp

7 2064/UBND-KSTT 12/10/2023

Công văn về việc rà soát, xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo ĐA06

8 156/CV-BCH 10/10/2023

Công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

9 2032/UBND-KT 06/10/2023

Công văn về việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

10 4200/VPUBND-HCTC 02/10/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »