Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 53/UBND-NCVX 13/01/2024

Công văn về việc tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

2 12/UBND-NCVX 05/01/2024

Công văn về việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

3 2746/UBND-TH 05/01/2024

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023

4 2739/UBND-NCVX 29/12/2023

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2023 - 2024

5 2715/UBND-TH 28/12/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024

6 2690/UBND-KSTT 26/12/2023

Công văn về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

7 2680/UBND-TH 25/12/2023

Công văn về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

8 2624/UBND-KT 18/12/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2023/NĐ-CP

9 2549/UBND-NCVX 11/12/2023

Công văn về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ

10 2431/UBND-NCVX 23/11/2023

Công văn về việc tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »