Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1360/UBND-KSTT 07/07/2023

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp DVC trực truyến theo Đề án 06

2 1355/UBND-TH 07/07/2023

Công văn về việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

3 1344/UBND-NCVX 06/07/2023

Công văn về việc phòng ngừa, ngăn chặn tình hình công dân Quảng Bình sang khai thác lâm sản bất hợp pháp tại Thái Lan

4 1330/KH-UBND 06/07/2023

Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn năm 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 2670/VPUBND-QTTV 28/06/2023

Công văn về việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan

6 1239/UBND-KT 23/06/2023

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y

7 1228/UBND-KT 22/06/2023

Công văn về việc đôn đốc thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

8 1214/UBND-NCVX 21/06/2023

Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

9 1165/UBND-TH 16/06/2023

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của CP năm 2023

10 1160/UBND-KSTT 15/06/2023

Công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách TTHC

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »